Strategisk Rådgivning

Virksomheder har ofte en prioriteret liste over udfordringer. Via vores deltagelse i dialogen omkring disse udfordringer, vil vi lytte og spørge ind til bl.a. udfordringernes kontekst, symptomer kontra problemer, de ”hårde” organisatoriske tilstande og de ”bløde” menneskelige og kulturelle tilstande samt infrastrukturen. Derved opnår vi et grundlag for at rådgive virksomheden i retning af konkrete tiltag, såsom specifikke forandringer omkring ledelsen, salg, økonomi, rolle- og ansvarsfordelingen og processer, eller endog en mere omfattende turn-around. Yderligere kunne rådgivningen omhandle vækst, down-sizing, strategiske samarbejder, salg eller opkøb.


Det er afgørende at vi ikke kommer med forud dannede meninger; men 100 % agerer ud fra kundens situation.

Lille Nedergaard ApS - Herslev Bygade 17 - 4000 Roskilde - Telefon +45 46 40 19 28

Lille NedergaardStart.html
YdelserYdelser.html
KontaktKontakt.html
Principper & VærdierPrincipper.html
StartStart.html
BestyrelsesarbejdeBestyrelse.html
Strategisk Rådgivning