Den Balancerede Organisation

Hele ideen er at der skal være balance. For eksempel, hvis man vil holde fast i varen og forventningerne, som eksempel, skal der være balance i antal medarbejdere, økonomi og hvordan og hvem man sælger til. Omvendt, hvis kunderne svigter eller efterspørger supplerende varer, skal man måske også ændre nogle ting i den nederste trekant.

Lille Nedergaard ApS - Herslev Bygade 17 - 4000 Roskilde - Telefon +45 46 40 19 28

I den øverste trekant findes produktionsapparatet, salgskanalerne, logistik, etc. - alt det der skal til for at lave varen og få den ud til kunderne. Men her findes også omkostninger, indtjening, headcount, investeringer - altså den samlede økonomiske situation.

I den nederste trekant findes firmaets idegrundlag - det der startede det hele. Men også kultur, værdier og sidst men ikke mindst varen / servicen - det firmaet sælger og lever af. Her findes også alle forventninger: aktionærernes, markedets, etc. Generelt, der hvor firmaet kommer fra.

I midten er alle medarbejdere. Alle skal kende lidt til alle. Det går ikke længere at nogle topledere siger "..jeg ved ikke helt hvad denne funktion laver.." Der vil selvfølgelig være forskellige roller, funktioner og ansvar, men medarbejderne skal fungere som et eller flere teams. De skal nøjagtigt kende virksomhedens vision, mission og mål, så alle kan trække i samme retning. Desuden skal alle være motiverede for at gøre dette.

Lille NedergaardStart.html
YdelserYdelser.html
KontaktKontakt.html
Principper & VærdierPrincipper.html
StartStart.html
Den Balancerede Organisation
BalanceBalance.html
Two-In-A-Box-PrincippetTwoinabox.html
Det Menneskelige AspektMenneskelige.html
Slædepatruljen SiriusPatruljensirius.html