Alle virksomheder opstår, drives og får udfordringer af mennesker. Derfor er det yderst sjældent at udfordringer ikke kan føres tilbage til uklarheder, misforståelser, manglende afstemning af forventninger, manglende motivation, etc. Selvom de fleste har en forståelse for dette, kan det være noget mere vanskeligt i praksis at arbejde konstruktivt med disse mere ”luftige” begreber. Det er dog bydende nødvendigt, såfremt virksomheden vil have forandringer, som reelt sker. Her gælder specielt det gamle udtryk om at man ”kan trække hesten til truget; men ikke kan tvinge den til at drikke”.


Når vi rådgiver og arbejder i virksomheder er det menneskelige aspekt afgørende. Såfremt vi ikke oplever at den nødvendige forståelse og accept er til stede, vil vi typisk ikke påtage os opgaven, idet vi så ikke tror på at forandringerne i praksis vil få den fulde effekt.

Det Menneskelige Aspekt

Lille Nedergaard ApS - Herslev Bygade 17 - 4000 Roskilde - Telefon +45 46 40 19 28

Lille NedergaardStart.html
YdelserYdelser.html
KontaktKontakt.html
Principper & VærdierPrincipper.html
StartStart.html
Den Balancerede OrganisationOrganisation.html
BalanceBalance.html
Two-In-A-Box-PrincippetTwoinabox.html
Det Menneskelige Aspekt
Slædepatruljen SiriusPatruljensirius.html