Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet omhandler både en aktiv deltagelse i virksomheders bestyrelse samt kurser og uddannelse i bestyrelsesarbejdet.


Vi har ekstensiv erfaring fra aktive engagementer i ejerledet bestyrelser, primært formandsarbejde. Udover formalia, er disse arbejder kendetegnet ved en reel og aktiv indsats i virksomheden. Derved bliver bestyrelsen en ressource, som udfører konkrete opgaver samt er løbende sparringsorgan for direktøren. Derved lever vi op til den officielle gode selskabsledelse, som bl.a. foreskriver at bestyrelsen er øverste ledelse, som også skal hjælpe og kontrollere virksomheden. Såfremt virksomheder endnu ikke er klar til at etablere en professionel bestyrelse, hjælper vi gerne til med den rette forberedelse. Dette kunne f.eks. være et forståelsesløft i form af kurser, gå-hjem-møder og deciderede uddannelser. Yderligere indgår vi gerne i Advisory Boards, som er en form for ”light-udgave” af bestyrelsesarbejdet. Arbejdet er principielt det samme; men det er mindre formelt og forpligtigende.

Lille Nedergaard ApS - Herslev Bygade 17 - 4000 Roskilde - Telefon +45 46 40 19 28

Lille NedergaardStart.html
YdelserYdelser.html
KontaktKontakt.html
Principper & VærdierPrincipper.html
StartStart.html
Bestyrelsesarbejde
Strategisk RådgivningStrategi.html