Et af grundprincipperne i vores ydelser er, at der skal være balance i alle forhold.


- DET ENKELTE INDIVID

  Her skal der være balance mellem den forventede præstation og den menneskelige kapacitet.


- TEAMS

  Her skal der være balance mellem målene for disse og de enkelte teams opgaver og sammensætning. Dette gælder både for  

  topledelsen og andre teams i organisationen.


- VIRKSOMHEDENS MÅL

  Her skal der være balance mellem disse og kommunikation, forståelse og motivation.


- HELE VIRKSOMHEDEN

  Ref. Den Balancerede Organisation.

Balance

Lille Nedergaard ApS - Herslev Bygade 17 - 4000 Roskilde - Telefon +45 46 40 19 28

Lille NedergaardStart.html
YdelserYdelser.html
KontaktKontakt.html
Principper & VærdierPrincipper.html
StartStart.html
Den Balancerede OrganisationOrganisation.html
Balance
Two-In-A-Box-PrincippetTwoinabox.html
Det Menneskelige AspektMenneskelige.html
Slædepatruljen SiriusPatruljensirius.html